248-1096

מטבע כסף רומי ע"ס דינר רפובליקני, 85 לפנה"ס יוליוס בורסיו Julius Bursio

Roman silver denarius coin, republican, Julius Bursio 85 BCE

Start Price: $60 Sold for: $130