248-1102

מטבע דינר כסף, הרפובליקה הרומית מטביע: Titius שנת 90 לפנה"ס, מצב VF

Silver denarius coin, Roman Republic, Titus, 90 BCE, VF

Start Price: $60 Sold for: $100