248-1104

מטבע קינריוס Cinarius כסף, הרפובליקה הרומית מטביע: Cornelia שנת 88 לפנה"ס

Silver Cenarius coin, Roman Republic, Cornelia 88 BCE

Start Price: $70 Sold for: $80