248-1108

מטבע דינר כסף, הרפובליקה הרומית מטביע: Crepusia שנת 82-80 לפנה"ס, מצב VF

Silver denarius coin, Roman Republic, Crepusia, 82-80 BCE, VF

Start Price: $80 Sold for: $100