248-1110

14 מטבעות ברונזה יהודיות שש חשמונאים, 8 משפחת הורדוס, מצב Fine

14 Jewish bronze coins, 6 Hasmonean, 8 from the Herodian Dynasty, Fine

Start Price: $80 Sold for: $130