248-1114

מטבע דינר כסף, הרפובליקה הרומית מיטבעה: Rubria, שנת 87 לפנה"ס, מצב VF+

Silver denarius coin, Roman Republic, Rubria, 87 BCE, VF+

Start Price: $100 Sold for: $160