248-1116

מטבע דינר כסף, הרפובליקה הרומית מטביע Cordia-1, שנת 46 לפנה"ס, מצב VF+

Silver denarius coin, Roman Republic, Cordia-1, 46 BCE, VF+

Start Price: $120 Sold for: $120