248-1118

שלוש מטבעות ברונזה הלניסטיות אמיסוס Amisos, יוון, מאה שניה וראשונה לפנה"ס

Three Hellenistic bronze coins, the city of Amisos, Greece, 2nd-1st C. BCE

Start Price: $150