248-1135

דינר כסף רומי (VF), שלטון Titus 79-81 א. דיוקן הקיסר ב. יהודה השבוייה כורעת ברך מתחת לכן שלל

Roman silver denarius (VF), Titus, 79-81 CE, obverse: head of Titus, reverse: Judea Capta kneeling beneath trophy

Start Price: $120 Sold for: $475