248-1262

מטבע זהב ע"ס Solidus מטבעת קונסנטינופול, שנת 606-607, Focus Perp.Aug

Gold coin, Solidus, Constantinople mint, year 606-607, Focus Perp. Aug

Start Price: $240 Sold for: $375