248-1453

לוט של תעודות ומסמכים ארץ ישראל, מתחילת המאה ה20 עד שנות ה60

Lot of documents, Eretz Israel, from the early 20th C. until the 60's

Start Price: $100