248-1456

כרזה בענין איסוף כספים לבנית בית כנסת אור חיים, ירושלים, "פניה חשובה לכבוד התורה הקדושה, א. אב תשל"ב 1972, בין החתומים האדמור בבא סלי בי ישראל אבוחצירה

Poster regarding the collection of funds for the construction of the Or Chayim synagogue, Jerusalem, 1 Av 5732 1972, signed amongst others by Baba Sali Rabbi Israel Abuhatzera

Start Price: $90