248-2194

יומן הציורים של ציפורה ברנר 1944-1972, (כתב יד מקורי) עם תיעוד של מתי צויירה תמונה, נושא, למי ניתנה / נמכרה וכו'

Painting journal of Zippora Brenner,(original manuscript) 1944-1972, documenting when was a painting created, subject, to whom was the painting given/sold etc.

Start Price: $200