249-1015

קערית חרס, תקופת הברונזה המאוחרת, (תקופת השופטים), 1550-1200 לפנה"ס

Pottery bowl, late bronze age (judges period), 1550-1220 BC

Start Price: $25 Sold for: $40