249-1016

כד אגירה, חרס, עם שתי ידיות מדף תקופת הברונזה הקדומה, 3300-2100 לפנה"ס, תיקונים ושיחזורים, גובה 34 ס"מ

Pottery storage urn with two handles, early bronze age, 3300-2100 BC, repairs and restorations, height 34 cm

Start Price: $100 Sold for: $100