249-1017

פכית טרה קוטה, תקופת הברזל הקדומה (תקופת בניית הפירמידות הגדולות), מאות 8-6 לפנה"ס

Terracota jar, early iron age (building of pyramids' period), 8-6 centuries BC

Start Price: $30 Sold for: $65