249-1019

כד חרס קטן, תקופת הברונזה הקדומה 2900-2500 לפנה"ס

Small pottery urn, early bronze age, 2900-2500 BC

Start Price: $50 Sold for: $50