249-1021

כד אמפורה Dipper juglet תקופת הברונזה התיכונה 2200-1500 לפנה"ס, מצב טוב, עם שני חורים (חורי טומאה כי באו מקבר)

Dipper juglet, mid bronze age 2200-1500 BC, good condition with 2 holes (impurity hole because it came from a grave)

Start Price: $60