249-1023

שלוש קעריות חרס אדומה תקופת הברזל II, שנים 1000-582 לפנה"ס

Three red pottery bowls, Iron age II, years 1000-582 BC

Start Price: $70