249-1024

משקולת 7 גרא, א"י תקופת ברזל II, 1000-586 לפנה"ס (בית ראשון)

Weight 7 gera, Eretz-Israel, Iron age II, 1000-586 BC (first temple period)

Start Price: $150