249-1025

נר שמן, קרמיקה, תקופת הברונזה הקדומה (תקופה כנענית)

Ceramic oil lamp, Bronze Age (Canaanite period)

Start Price: $75