249-1027

כלי קוסמטי מצרי, אלבסטר תקופת ברונזה מאוחרת, 1500-1200 לפנה"ס

Egyptian cosmetic vessel, made of alabaster, late bronze period, 1500-1200 BC

Start Price: $200 Sold for: $200