249-1030

כד חרס, תקופת ברזל II 1000-586 לפנה"ס, תיקונים

Pottery pitcher, iron age II, 1000-586 BC (repairs)

Start Price: $40 Sold for: $40