249-1031

פכית קרמיקה אדומה, תקופת הברזל II, מאה 8-6 לפנה"ס (שלם)

Red ceramic jar, iron age II, 8-6 BC (whole)

Start Price: $30 Sold for: $55