249-1033

נר שמן פתוח, תקופת הברזל II בין 1000 ל-586 לפנה"ס

Open oil candle, Iron age II, years 1000-586 BC

Start Price: $30 Sold for: $60