249-1034

כד חרס פכית, תקופת הברזל II 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, עם פגמים קלים בשפה

Pottery jug, iron age II, 1000-586 BC, good condition with slight damage on the rim

Start Price: $50