249-1036

בקבוקון חרס, פיקסיס, תקופת הברזל ה-II, הממלכה המאוחדת, פגמים בשפה

Pottery bottle, pixis, iron age II, united kingdom, damaged rim

Start Price: $60