249-1037

נר שמן פתוח, חרס, תקופה ברזל I, שנים 1200-1000 לפנה"ס, תקופת המלכים דוד ושלמה

Pottery open oil candle, Iron age I, 1200-1000 BC, Kings David and Solomon periods

Start Price: $40 Sold for: $50