249-1038

מקטיר, טרה קוטה, ארץ ישראל תקופת הברזל השניה (מלכי יהודה)

Terracotta incense burner, Eretz Israel, 2nd Iron Age period (Kings of Judea)

Start Price: $240