249-1042

קערית נחושת, תקופה פרסית 500-300 לפנה"ס

Copper bowl, Persian period, 500-300 BC

Start Price: $180