249-1045

ארבעה ראשי חץ, א"י תקופה הלניסטית ורומית 300 לפנה"ס- 400 לספירה

Four arrowheads, Eretz-Israel Helenistic and Roman periods, 300 BC - 400 CE

Start Price: $25 Sold for: $40