249-1047

ידית אמפורה, חרס מרודוס חתימה בכתובת יוונית, המאה ה-5 לפנה"ס

Pottery amphora handle from Rhodes, signature greek inscription, 5th century BC

Start Price: $25 Sold for: $25