249-1048

כלי קרמיקה טרה קוטה, "סקיפוס" הלניסטי, מאה לפני עד מאה אחרי הספירה

Small Terracotta cup, Roman age, 1st C. BCE – 1st C. CE

Start Price: $240