249-1049

ידית אמפורה (כד יין) מרודוס עם חותמת יצרן היין, מאה 5 לפנה"ס

Amphora handle (for wine vessel), with stamp of wine maker, 5th century BC

Start Price: $50