249-1051

10 מטבעות ברונזה, בית תלמיי מאות שלישית ושניה לספירה

10 Bronze coins, Ptolemy, second and third centuries CE

Start Price: $30 Sold for: $30