249-1052

100 מטבעות הלניסטיות ורומיות ארץ ישראל, המאה שלישית לפנה"ס עד מאה רביעית לספירה

100 Helenistic and Roman coins, Eretz-Israel, third century BC to fourth century CE

Start Price: $50 Sold for: $120