249-1054

40 מטבעות ברונזה סלווקיות מאות שניה ושלישית לפנה"ס

40 Seleucid bronze coins, second and third centuries BC

Start Price: $80 Sold for: $90