249-1056

שש מטבעות ברונזה, שלטון מתיתיהו אנטיגונוס, 40-37 לפנה"ס מצב VG-Fine

Six bronze coins, reign of Antigonus (( Mattathias, 40-37 BCE, VG-Fine

Start Price: $120 Sold for: $120