249-1057

36 מטבעות ארץ ישראל, החל מהתקופה ההלניסטית עד לתקופה הצלבנית, מצבים שונים

36 Eretz-Israeli coins, from Helenistic period to crusade period, varied conditions

Start Price: $50 Sold for: $65