249-1058

שש תחתיות, חלקי כלים מזכוכית רומית

Six saucers, from parts of roman glass implements

Start Price: $25 Sold for: $45