249-1059

ארבעה נרות שמן מחרס, תקופה רומית, מאות ראשונה ושניה לספירה, דיסקוס שבור

Four pottery oil candles, Roman period, first and second century CE, disk broken

Start Price: $80 Sold for: $80