249-1060

שלוש סיכות שיער מעצם תקופה רומית

Three hair pins made of bone, Roman period

Start Price: $25 Sold for: $25