249-1065

תליון זכוכית עם הטבעת פרה Apis bull , (פר קדוש במצרים הקדומה) מאה רביעית לספירה, קוטר 55 מ"מ

Glass pendant with Apis bull (sacred bull in ancient Egypt) stamped, fourth century CE, diameter 55 mm

Start Price: $100