249-1066

חרוזי זכוכית, ארץ ישראל תקופות שונות (הלניסטית עד איסלמית)

Glass beads, Eretz-Israel, varied periods (Helenistic to Islamic)

Start Price: $40 Sold for: $40