249-1067

שלושים ושתים טבעות, ארץ ישראל תקופה הלניסטית, רומית, ביזנטית ואיסלמית

Thirty two rings, Eretz-Israel, Helenistic, Roman, Byzantine and Islamic periods

Start Price: $100 Sold for: $190