249-1068

נר שמן הרודיאני, מאה ראשונה לפנה"ס עד מאה ראשונה לספירה, עבודת אובניים

Herodian oil candle, first century BC to first century CE, made with potter's wheel

Start Price: $40 Sold for: $55