249-1073

כלי זכוכית רומית גלובולרית שלוש ידיות, פטינת כסף וחציל, מושלם ללא תיקונים, גובה 70 מ"מ

Globular Roman glass vessel, three handles, silver and eggplant patina, perfect without repairs, height 70 mm

Start Price: $400 Sold for: $400