249-1074

לוט הכולל שני נרות שמן רומים, גביע שתיה וקערית טרה קוטה הלניסטית (מתוקנת)

Lot incl two Roman oil candles, drinking cup and Helenistic terracota bowl (repaired)

Start Price: $50