249-1075

אוגונטריום כפול Double Ogontarium זכוכית רומית, ידית גבוהה, פטינת כסף, מושלם ללא תיקונים

Double Ogontarium, Roman glass, high handle, silver patina, perfect without repairs

Start Price: $450 Sold for: $450