249-1076

שמונה משקולות נול מעופרת תקופות רומית והלניסטית

Eight lead loom weights, Roman and Helenistic periods

Start Price: $50